Hizmetlerimiz

Çakır Hukuk Bürosu, gerek iş gerekse özel yaşamlarına ilişkin çeşitli alanlarda müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Müvekkillerimize ticari problemlerinin çözümlenmesi, alacaklarının takibi ve tahsili, borçlarının ertelenmesi, menkul-gayrımenkul mülklerinin devri ve yönetimi, kira uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, Sözleşmeler Hukuku kapsamında sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi konularında hukuki hizmet sunulmasının yanı sıra, standart sözleşmelerin oluşturulması, sözleşme yönetiminin yapılması, fesih süreçlerinin yönetilmesi, sözleşme envanterlerinin çıkarılması işçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konularında da hizmet vermekteyiz.

Çakır Hukuk Bürosu aynı zamanda, Vatandaşlık Hukuku ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Konularının yanında; gerçek kişilere Miras, Boşanma-Aile-Kişiler-Borçlar, İş ve Eşya Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ile özel hukuktan doğan diğer sorunların çözümü konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.